Coffee Fellows Hotel Logo
Coffee Fellows Hotel Dortmund

Adresse:

Coffee Fellows Hotel
Schwarze-Brüder-Str. 1
44137 Dortmund

Kontakt:

Mail: dortmund.city@coffee-fellows-hotel.com

Zentralreservierung: reservation@coffee-fellows-hotel.com

Tel.: +49 (0) 231 54509870

Zu unserem Kontaktformular

Coffee Fellows Hotel Trier

Adresse:

Coffee Fellows Hotel
Aachener Str. 5
54294 Trier

Kontakt:

Mail: trier.city@coffee-fellows-hotel.com

Zentralreservierung: reservation@coffee-fellows-hotel.com

Tel.: +49 (0) 651 82660

Zu unserem Kontaktformular

Coffee Fellows Hotel München-Freiham

Adresse:

Coffee Fellows Hotel
Clarita-Bernhard-Str. 8
81249 München-Freiham

Kontakt:

Mail: muenchen.freiham@coffee-fellows-hotel.com

Zentralreservierung: reservation@coffee-fellows-hotel.com

Tel.: +49 (0) 89 89356250

Zu unserem Kontaktformular